Werk in Leer

Invalid Displayed Gallery

Ik besef dat dit werk niet gemakkelijk is te benoemen. Misschien is het in z’n algemeenheid nog het best omschreven met ‘vormgeving in leer’. Met dat materiaal breng ik plastische vormen bijeen.

Voor het zoeken naar die vormen is een emotionele houding nodig en een denkwijze, die twee bronnen kent voor haar inspiratie: archaische volkskunst en mythologie.

Terwijl ik leef in het heden worden de meest oude vormen door mij juist als het meest modern ervaren. Ik plaats deze oude vormen tevens het dichtst bij het land en de aard van het volk, waaruit ik voortkom. De Balten hebben een lange traditie in het op eenvoudige wijze vervaardigen van betekenisvolle, plastische vormen, functioneel in hun aanwezigheid in het dagelijks leven.

De mythe is belangrijk, omdat het mythologisch denken op symbolische wijze vermag antwoorden te geven op de basisproblemen van ons bestaan. Voor mijn werk denk ik daarbij zowel aan het sprookje als aan de bijbel.

In het algemeen probeer ik vormen in mijn werk te verwezenlijken op abstracte wijze, eerder dan op figuratieve wijze. Een mate van stabiliteit is daarbij van meer belang dan de uitdrukking van het moment; statische vormen lenen zich daar goed voor. Daarin ligt tevens de reden besloten waarom ik leer gebruik: Dat materiaal is mooi van zichzelf, maar tamelijk weerbarstig. Met die eigenschap houdt het materiaal mij onder controle waar het te voorlopige uitdrukkingen betreft; met leer zijn die niet mogelijk.

LEER. OUD OF NIEUW?

Leer is een van de alleroudste materialen door mensen gebruikt, wereldwijd. Van de huiden van geslachte dieren maakte de mens tot nu toe alle mogelijke zaken: van kleding, waterzak en riem tot schoenen en tassen. Van meet af aan werd leer daarbij decoratief bewerkt en kunstzinnig benut. De combinatie leer met hout is klassiek in met name de vormgeving van zitmeubelen door de eeuwen heen, maar ook aan muziek-instrumenten. Bewerkt tot ‘perkament’ (naar de stad Pergamon in Klein Azië) kon er op dun leer geschreven worden. Daarbij lag het voor de hand de beschreven vellen (!) te bundelen in een kaft van leer. Menig foliant laat vandaag nog zien hoe goed leer voor dit doel geschikt is en hoe fraai het kan worden bewerkt. De combinatie leer met een edelmetaal is klassiek in de boekbinderswereld.
Door dit veelvuldig en veelzijdig gebruik was ook de leertechnologie wijdverbreid. Het proces, van het lastige prepareren tot en met het bewerken, is arbeidsintensief en lijkt niet meer van deze tijd. Maar voor mij is het juist de reden om van dit prachtige materiaal nieuwe unica te maken, in puur esthetische zin. – Violeta